© 2022 Ahali Müzik

Eser Listesi

Şarkının üzerine tıklayarak şarkı sözlerine ve künye bilgisine ulaşabilirsiniz.

1. Artık Benim Onurum

Artık benim onurum
Çamurlara batarak
Kendini aşınmaktan
Güç bela koruyacak

Kirletecek çaresiz
Taammüden kendini
Çarşı pazar gün boyu
Kentleri dolaşarak

Artık benim onurum
Eğri pervazında
Ahşap bir kapı gibi
Gıcırdayıp duracak

Şiir: Metin Altıok
Müzik: Nevzat Karakış

Gitar, Lavta, Vokal: Fırat Tanış
Üç Telli, Vokal: Cem Erdost İleri
Kontrbas: Olcay Bozkurt

2. Bilen Gelsin İşte Meydan

Ela gözlü pirim geldi
Duyan gelsin işte meydan
Dört kapıyı kırk makamı
Bilen gelsin işte meydan

Ben pirimi hak bilirim
Yoluna kurban olurum
Dün doğdum bugün ölürüm
Ölen gelsin işte meydan

Şah Hatayi der sırrını
Meydana koymuş serini
Nesimi gibi derisini
Yüzen gelsin işte meydan

Söz: Şah İsmail (Hatâyi)
Müzik: Anonim

Vokal: Sitare Akbaş
Bağlama, Bas Gitar, Hasret Düzeni, Üç Telli, Vokal: Cem Erdost İleri
Perküsyon: Cem Erdost İleri, Sertaç Şanlı
Keman: Ayhan Beyazdağlı
Çello: Cengiz Yılmaz

3. Yar Yüreğim Yar

Yar yüreğim yar
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize güler var

Ko gülen gülsün
Hak bizim olsun
Gâfil ne bilsin
Hakk’ı sever var

Bu yol uzaktır
Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var

Girdik bu yola
Aşk ile bile
Gurbetlik ile
Bizi salar var

Her kim merdâne
Gelsin meydâne
Kalmasın câne
Kimde hüner var

Yunus sen bunda
Meydan isteme
Meydan içinde
Merdâneler var

Söz: Yunus Emre
Müzik: Cem Erdost İleri, İbrahim Metin

Gitar, Vokal: İbrahim Metin
Bağlama, Vokal: Cem Erdost İleri
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Bas Gitar: Olcay Bozkurt

4. Can Ellerinden Gelmişem

Can ellerinden gelmişem, fâni mekânı neylerem
Ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem.

Dünyaya geldim gitmeye, ilm ile hilme yetmeye
Aşk ile ân seyretmeye, ben în ü ânı neylerem.

Devr-i zamandan doymuşam, kevn ü fesâdı koymuşam
Darü’l-emânı duymuşam, bu sicn-i cânı neylerem.

Aşkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem, nam ü nişânı neylerem.

Her ne gelirse yahşidir, zira o dostun bahşıdır
Çün cümle ânın işidir, ben bed-gümânı neylerem.

Olmuş ânınla kalmışam, ayn-ı hayata dalmışam
Kendim bilip kâm almışam, vehm ü hayâli neylerem.

Hakkı, cemîi halktan, müstağniyem billâhi ben
Hallâk-ı Âlem var iken, halk-ı zamânı neylerem

Söz: Erzurumlu İbrahim Hakkı
Müzik: Anonim

Vokal, Gitar: Serhan Yasdıman
Üç Telli, Perküsyon, Bas, Vokal: Cem Erdost İleri

5. Evvel Bahar Olmayınca

Evvel bahar olmayınca
Kızıl gül açılmaz imiş
Kızıl gül açılmayınca
Bülbül zârı kılmaz imiş

Bülbül hevestir ötmeğe
Güle sarmaşıp yatmağa
Bağban kasdeyler satmağa
Gül kadrini bilmez imiş

Bre bağban satma gülü
Haramdır akçesi pulu
İnletme âşık bülbülü
Gözün yaşı dinmez imiş

Yılda bir kez hayvanlara
Aş yeli eser bunlara
Kimi âdem hayvan olur
Hayvan âşık olmaz imiş

Âşık olamıyan âdem
Benzerimiş bir ağaca
Ağaç yemiş vermeyince
Budağı eğilmez imiş

Yunus Emre’m hey biçare
Yârdan ayrıldın âvare
Yârdan ayrılmayınca dost
Yâr kadrini bilmez imiş

Söz: Yunus Emre
Müzik: Turgay Yakut

Vokal, Gitar: Turgay Yakut
Üç Telli, Perküsyon Vokal: Cem Erdost İleri
Bas Gitar: Hakan Gürbüz

6. Dağlar Başı Olaydım

Dağlar başı olaydım
Çağıraydım çalaydım
O yar bize gelende
Kol boynuma saraydım

Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar

Dağlar başı boran kar
Benzim sarı gönlüm dâr
Her gelen benzi sorar var
Bilmez yürekte ne var

Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar

Söz & Müzik: Anonim

Vokal, Tenbur: Lale Koçgün
Bağlama, Bas Gitar, Akustik Gitar, Perküsyon, Vokal: Cem Erdost İleri
Duduk: Cem Ekmen

7. O Yar Gelir

O Yar Gelir Yazıya Bana Gül Olur Yar Yar
Yüzün Görsem Tutulur Dilim Lal Olur Yar
Aşka Düşen Divane Gezer Deli Olur Yar Yar

Evlerine Vara Gelede Usandım Yar Yar
El Kızını Ben Kendime Yar Sandım Yar Yar
Yüreğime Hançer De Vurdu Gül Sandım Yar Yar

Mezarımı Derinde Kazın Dar Olsun Yar Yar
Altı Lale Üstü De Sümbül Bağ Olsun Yar Yar
Ben Ölürsem Sevdiceğim Sağ Olsun Yar Yar

Söz & Müzik: Anonim

Vokal (canlı): Doğukan Polat
Vokal (canlı), Bağlama (canlı), Bas Gitar (stüdyo), Akustik Gitar (stüdyo), Perküsyon (stüdyo): Cem Erdost İleri
Çello (stüdyo): Cengiz Yılmaz

8. Ahlatın Başındayım

Ahlat’ın başındayım
On altı yaşındayım
Kınamayın vay dostlar
Gül kızın peşindeyim

Güley güley
Gül hanım
Gel otur benim canım
Sensin benim dermanım
Yar canım yar malım

Ahlat’ın kara taşı
Yandı bağrımın başı
O yar burdan gideli
Durmaz gözümün yaşı

Güley güley
Gül hanım
Gel otur benim canım
Sensin benim dermanım
Yar canım yar malım

Senelerdir sevdiğine ağlayan
Biri benem biri acep kim ola
Al yerine karaları bağlayan
Biri benem biri acep kim ola

Al yerine karaları bağlayan
Biri benem biri acep kim ola
Biri benem biri acep kim ola

Söz & Müzik: Anonim

Vokal (canlı), Bağlama (canlı): Hüseyin Turan
Vokal (canlı), Bağlama (canlı), Bas Gitar (stüdyo), Akustik Gitar (stüdyo), Perküsyon (stüdyo): Cem Erdost İleri
Çello (stüdyo): Cengiz Yılmaz

9. Dağlar Dağımdır Benim

Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletme çok ağlarım
Yaman çağımdır benim

Oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yarim gele
Dinsiz imansız dağlar

Dağları dağlasınlar
Goy beni ağlasınlar
O yarin çevresiyle
Yaremi bağlasınlar

Oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Ben derdimi söylesem
Gün durur bulut ağlar

Söz & Müzik: Anonim

Vokal (canlı), Bağlama (canlı): Üner Demir
Vokal (canlı), Bağlama (canlı), Akustik Gitar (stüdyo): Cem Erdost İleri
Bas Gitar (stüdyo): Hakan Gürbüz
Saksafon: Erdi Arslan
Perküsyon: Sertaç Şanlı

10. Çiçekten Harman Olmaz

Çiçekten harman olmaz
Yar derde derman olmaz
Darılmış güle bülbül
Gelip dalına konmaz

Loy loy diloy loy loy
Loy loy diloy loy loy

Çektiğim acı yeter
Ocakta duman tüter
Ellerin derdi vardır
Benimki daha beter

Loy loy diloy loy loy
Loy loy diloy loy loy

Kalbimde bir yara var
Mektubum git yara var
Hekim hekim dolaşalım
Ne ilaç ne çare var

Loy loy diloy loy loy
Loy loy diloy loy loy

Söz & Müzik: Anonim

Vokal (canlı), Kamança (canlı ve stüdyo): Zelişah Kızılkan
Vokal (canlı), Üçtelli (canlı), Bas Gitar (stüdyo), Akustik Gitar (stüdyo), Perküsyon (stüdyo): Cem Erdost İleri
Çello (stüdyo): Cengiz Yılmaz

11. Bugün Yardan Haber Geldi

Bugün yardan haber geldi
Bir bir yandan bir bir yandan
Eğildim bir buse aldım
Bir bir yandan, bir bir yandan

Güzel olanı severler
Yanağından gül dererler
Kulakta mengüş küpeler
Bir bir yandan, bir bir yandan

Şekerden şerbet ezerler
İnce tülbentten süzerler
Dört yanım almış güzeller
Bir bir yandan, bir bir yandan

Karacaoğlan gel yanıma
Seni sarayım canıma
Dola kolların boynuma
Bir bir yandan, bir bir yandan

Söz & Müzik: Anonim

Vokal (canlı), Bağlama (canlı): İsmail Hakkı Demircioğlu
Vokal (canlı), Üçtelli (canlı), Bas Gitar (stüdyo), Akustik Gitar (stüdyo): Cem Erdost İleri

12. Bahçalarda Mor Meni

Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni

Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin

Bahçalarda meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem kanlım sensin
Gözlerin sürmeleme

Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin

Bahçalarda saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur

Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin

Söz & Müzik: Anonim

Vokal (canlı): Erkan Bektaş
Vokal (canlı), Bağlama (canlı), Bas Gitar (stüdyo), Akustik Gitar (stüdyo): Cem Erdost İleri
Çello (studio): Cengiz Yılmaz

13. Aşağıdan Gelir Omuz Omuza

Aşağıdan gelir omuz omuza
Çiğdem de karışmış (aman aman) güle nergize
Benden selam edin o vefasıza o hayırsıza

Baba bayramınız (aman aman) mübarek ola
Kirve bayramınız (aman aman aman) karalı gele

Duvara yaslandım sigaram içem
Yağlı kurşun gelmiş (aman aman) ben nere kaçam
Kanadım yoktur ki havaya uçam
Havaya uçam

Baba bayramınız (aman aman) mübarek ola
Kirve bayramınız (aman aman aman) karalı gele

Söz & Müzik: Anonim

Vokal (Canlı), Kaval (Canlı): Volkan Baran Düzenli
Bağlama (Canlı), Akustik Gitar (Stüdyo), Bas gitar (Stüdyo), Vokal (Canlı): Cem Erdost İleri
Çello (Stüdyo): Cengiz Yılmaz

14. Kalenin Önüne Ekerler Darı

Kalenin önüne ekerler darı, ekerler darı
Ekerler, biçerler, ederler kârı
Elimden aldırdım gül yüzlü yari, gül yüzlü yarı

Yar bana yareler açtı, neyleyim
Yolum bir yolsuza düştü, neyleyim

Kalenin önüne kuş yuva yapar, kuş yuva yapar
Yuvanın içine yılanlar akar

İnsan sevdiğine böyle mi yanar, böyle mi yanar
Yar bana yareler açtı neyleyim
Yolum bir yolsuza düştü neyleyim

Söz & Müzik: Anonim

Vokal (canlı, stüdyo): Peyda
Üç Telli, (canlı, stüdyo) Vokal (canlı, stüdyo): Cem Erdost İleri
Bas Gitar (stüdyo): Hakan Gürbüz
Davul (stüdyo): Sertaç Şanlı
Düzenleme: Cem Erdost İleri

15. Bülbülün Kanadı Sarı

Bülbülün kanadı sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Elimden aldılar yari
Garip garip ötme bülbül

Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül

Bülbülün kanadı beyaz
Gece buzlu gündüz ayaz
Al kalemi derdini yaz
Garip garip ötme bülbül

Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül

Söz & Müzik: Celal Güzelses

Vokal (canlı), Bağlama (canlı): Can Umut İleri
Üç Telli (canlı), Bas Gitar (stüdyo), Vokal (canlı): Cem Erdost İleri
Akustik Gitar (stüdyo), Klasik Gitar (stüdyo): Emre Ay

Künye

Proje: Ahâli Müzik, TiyatroEvi
Proje Yöneticisi: Cem Erdost İleri
Edit: Cem Erdost İleri
Mix & Mastering: Metin Bozkurt
Ses Kayıt: Cem Erdost İleri

Klip Künye

Yönetmen: Halil Ersan, Hamit Demir
Görüntü Yönetmeni: İlker Elpe
Kamera Kayıt: Burak Çakır, İlker Elpe
Kurgu & Montaj: Cem Erdost İleri
Grafik Tasarım: Hamit Demir
Animasyon: Taner Elmalık
Stüdyo: Ahâli Stüdyo, Stüdyo Luvi
Mekan: TiyatroEvi
Set Ekibi: Hasan Muradi, Senan İncin, Ramazan Eşit, Yusuf Nuri

Diğer Albümleri